Velike partizanske bitke na Sutjesci i Neretvi započele su u prvoj polovici svibnja 1943. Vođene su preko 1000 kilometara daleko od savezničkih snaga. Bile su to teške bitke protiv daleko moćnijeg neprijatelja.

Prema knjizi Viktora Kučana „Borci Sutjeske“ Beograd 1996., na Sutjesci su ratovale 1., 2. i 3. Dalmatinska brigada te druge samostalne ili zajedničke jedinice. Partizanske snage brojale su ukupno oko 18 000 boraca i 3 000 ranjenika. Knjiga sadrži osobne podatke o svakom učesniku, ime, prezime, datum, mjesto i općinu rođenja, nacionalnost, socijalnu pripadnost itd.

U dalmatinskim jedinicama ratovalo je 5 774 boraca rođenih na području 19 dalmatinskih općina, a 2 506 ih je poginulo, što je skoro polovica. Bila je to mladost Dalmacije jer ih je 70% bilo mlađe od 25 godina. Njihova imena nalaze se na spomenicima, spomen obilježjima i muzejima na centralnom mjestu ratnih događanja, ali i u njihovim rodnim mjestima širom Dalmacije. O njima su snimljeni filmovi, njihova djela su priznata u cijelom svijetu jer su oni stvarali hrvatsku i svjetsku povijest.

Između 5. i 9 lipnja 2. Dalmatinska brigada izgubila je preko 300 boraca (poginuli i ranjeni), ali je uspjela odbaciti neprijatelja. Nakon toga slijedi izvještaj brigade Vrhovnom štabu:

„ Nijemci nadiru sve jačim snagama i sve upornije. Mi smo izgubili 2 trećine svoga ljudstva, ali računajte na nas kao da smo u punom sastavu.“

Tijekom 32 dana operacije Schwarz njemačko i talijansko zrakoplovstvo sa aerodroma Mostar, Butmir, Rajlovac i Skadar izvršilo je oko 2 000 borbenih, izviđačkih i drugih letova protiv jedinica operativne grupe NOVJ.

Antifašistički spomenici i spomen obilježja postavljena su na područjima većeg broja neretvanskih župa. Na žalost, neki od tih spomenika, za vrijeme Domovinskog rata, su srušeni ili oštećeni. Uglavnom su zapušteni i napušteni.

Dalmatinski partizani – učesnici bitke na Sutjesci 15.05. – 15.06.1943.

OPĆINA UKUPNO BORACA POGINULO
Benkovac 86 43
Biograd 54 36
Brač 140 86
Drniš 74 26
Dubrovnik 18 3
Hvar 145 84
Imotski 180 79
Knin 568 235
Makarska 362 188
Metković 58 20
Omiš 245 141
Ploče 231 114
Sinj 318 120
Split 1 091 557
Šibenik 1 316 535
Trogir 435 228
Vis 43 17
Vrgorac 249 124
Zadar 161 70
UKUPNO 5 774 2 506